Hoppa över navigation

Category Archives: Landskap

En vandring i månskensnatten tidigt på året väcket tankar och minnen. En gång för länge sedan fanns här människor som brukade jorden. Marken gav inte mycket tillbaka ty detta är stenarnas rike. Skulle man hålla sig med djur krävdes foder de långa kalla vintermånaderna och slåttern räckte ofta inte till. Man klippte då skotten på lövträden för att så snabbt som möjligt få massor av löv som sedan torkades och sparades till vintermånaderna då de gavs åt boskapen som foder. Detta förfarande kallades hamling. Hamlade träd växte långsammare, åldrades fortare men kunde likväl uppnå en aktningsvärd ålder. Fortfarande finns de här som ett minne från den tid då människor höll sig med boskap här på ön. På något sätt känns det riktigare att se på dessa träd i månljuset. Kanske för att träden är som en spegling från en annan tid liksom månljuset endast är en spegling av det ljus som finns någon annanstans.

I fornnordiska språk betydde vinter även år . Detta lever kvar i vissa ord som t.ex vintrunge som betyder årsgammalt föl och vi kan fortfarande fråga hur många vintrar någon levat. Det intressanta för människan som levde nära naturen var årstidernas gång, sådd och skörd och planeringen inför de olika årstidernas olika tillgång på föda. Med en större exakthet för dagen då övergången mellan två tidsperioder sker kom även en rädsla. Närvaron av onda makter kunde vara större så det var viktigt att tända eldar för att hålla det onda borta, vid tolvslaget kunde domedagen inledas och om man sov över midnatt visste man inte om man skulle vakna igen. Därför var det viktigt att vaka in det nya året och den traditionen lever kvar även om en del av skräcken har försvunnit. Jag håller mig borta från fyrverkerierna och beger mig ut i natten för att uppleva månskuggorna denna natt. När det gäller att mäta tid har månen alltid haft en stor betydelse. En månad har alltid betytt tiden mellan två fullmånar. Själva ordet kommer från Sanskrit och betyder just mäta. Vill man uppleva närheten mellan människa, natur och tid vet jag inte bättre sätt än att se månskuggan förflytta sig under stjärnhimlen en kall vinternatt.

 

Julkärven är idag ett välkommet födotillskott för våra fåglar. Ursprungligen är den skördens första kärve som sparades till julen  och sattes ut på en stör under höknatten (vintersolståndet) som ett offer till Odin, så att hans häst kunde  äta av den under den vilda jakten . Den vilda jakten hördes på natten och ansågs vara Odens jakt efter övernaturliga väsen. Odens häst Sleipner var en grå, ardennerstark, åttafotad häst. Sleipner hade runor inristat i tänderna och kunde galoppera snabbare än vinden. Sleipner färdades på marken, i luften och till havs och var mycket älskad av Oden.

Vad känner stenen då den första gången träffas av vattnets eviga kraft. I årtusenden strömmar vatten längs fåror i stenen som blir allt djupare. En obönhörlig kraft som sätter spår fastän dess verkan inte syns i nuet. Vattnets styrka bygger på det eviga, det obönhörliga och det ständiga upprepandet. Det finns ingen återvändo när vattnet börjar rinna, när vågorna ständigt sköljer över klipporna eller när grundvattnet droppar från stalaktiten. Nya former och mönster bildas, vattnet låter sig inte hejdas, det finner nya vägar och med tiden når det sitt mål att återförenas med havet, med livet och med den eviga. Ingenting står i längden emot vattnets kraft. Det är livets början, dess förutsättning och för mig oändligt betydelsefullt.

 

dimmåsa72

Solen försöker tränga igenom morgondimman. Ett blekt ljus lyser upp alla former . Flygande skepnader jagar igenom dimslöjorna och de otydliga konturerna av naturformationer. Är det vän eller fiende därute i dimman. För Gustav II Adolf innebar dimman över Lützen den 6 november 1632 slutet på alla drömmar om makt och härlighet. Sårad i vänster armbåge red han in i en grupp kejserliga kyrassiärer och sköts i höger lunga, gled av och släpades efter hästen. Han träffades av flera kulor, värjor och pansarstickare och blev till slut liggande på rygg fortfarande vid liv med blicken upp mot himlen som så många andra krigare genom vår konfliktfyllda historia. Solen tränger igenom dimmorna, vita moln jagar fram mot blå himmel,  kanske flyger en fågel förbi, naturen verkar opåverkad av det mänskliga bullret. Vad tänker man då under de sista skälvande minuterna.  Jag har träffat många människor i livets slutskede och för de flesta är det förlusten av de människor som står en nära samt förlusten av att inte längre få uppleva naturen det som till sist känns allra svårast. För många människor är det först då de upptäcker vad som verkligen betyder något. Vi borde lära oss tidigare vad som är viktigast för oss i vårt liv i en värld av dimmor.

allahelgon72

På 100-talet e.kr. hade varje helgon en egen dag och man hade särskilda fester till deras ära. Helgonen ökade emellertid i antal och till slut blev det fullt i almanackan. År 855 beslöt därför Kejsar Ludvig den fromme att skapa en alla helgons fest för de helgon som inte kunde få egna dagar. Efter reformationen i slutet av 1600-talet övergick dagen alltmer till en minnesdag för våra avlidna anhöriga och deras själar. Hos oss firas sedan 1953 dagen på den lördag som infaller mellan 31 oktober och 6 november. Kvällen före  allhelgonadagen firade kelterna Samhain, en fest som markerade att sommaren var slut och det nya året började. Som alltid trodde man att onda makter var aktiva under naturens brytpunkter och därför tände man eldar för att driva bort dem. Jack o lantern är en saga om en man som för sin ondskas skull ej kom in i himlen och ej heller i helvetet eftersom han hade lurat djävulen. Därför vandrar han i evighet runt och äter rovor. De han ätit gör han lyktor av och fyller med glödande kol. Även i vår del av världen är denna tid sedan före järnåldern förknippad med döden och visst ligger det en livets och naturens solnedgång över denna tid på året.

 

räv72

Räven har troligen fått sitt namn efter dess rödbruna färg. Det är ett urnordiskt namn som verkar besläktat med ordet rav som är bärnsten. Redan 600 år f.kr finns berättelser om rävens slughet och listighet. I Aisopos fabler berättas det om hur räven serverar mat på en flat tallrik så att storken ej kan få något i sig. I fabeln om druvorna försöker räven nå upp till druvklasen men misslyckas, räven skäms och säger att han inte ville ha dem då de var sura, varefter uttrycket surt sa räven om druvorna myntades. Sensmoralen var en dålig bortförklaring som alla genomskådar. Under århundradena har berättelsen letat sig fram till norden och druvorna har bytts ut mot rönnbär vilket visar att dåtidens människor helt missförstod fabeln eftersom rönnbär faktiskt alltid är sura.  Jag förundras ofta över den rikliga kommunikationen mellan rävmamman och hennes ungar, hon lär ha upp till 28 olika läten som kombineras på olika sätt, inte helt olikt vårt alfabet. Första gången namnet Mickel används till räven är av Gustav Vasas levnadstecknare Peder Svart 1558.

storlom72

Lommen har fått sitt namn efter lätet, det isländska namnet lómr betyder även skrik. I svenska dialekter finns verbet lomma i betydelsen genljuda och substantivet lum som betyder dovt ljud. Härifrån har vi fått ordet lomhörd som ursprungligen är en beskrivning hur vi uppfattar ljudet när det slagit lock för öronen. Den ovanligare islommen har det latinska namnet Gavia Immer. Artnamnet immer är en latinisering av ett fornordiskt namn för lommen som är besläktat med ord för dimma och rök. När man står så här vid sjökanten och ser ut över sjön i morgondimman känns det ganska naturligt att våra förfäder som hörde dess rop i gryningsdiset började kalla den för dimfågel.

 

kreativälgskog72

Älgskog får jag inte nog av.  Det är tidig morgon och fuktigt av dagg. Solen kastar reflexer genom daggdropparna. Buskarna rör sig, skälver och tung andhämtning hörs. Jag gör en första exponering mot de solbelysta gläntorna inne i skogen och skakar till. Nu kommer hon. Älgkon går ut i en glänta men jag hinner inte med, ännu en kalv och sen en till. Fortfarande har jag inte tryckt av. Då kommer det fram en tjur, han stannar till och jag får min dubbelexponering. Så fortsätter det hela morgonen. Det är fem älgar som rör sig framför mig. Ibland blir första exponeringen misslyckad, ibland den andra men några är jag nöjd med. Kalvarna gnyr så fort de kommer för långt ifrån mamma, ibland tyr de sig till någon av tjurarna men de verkar tycka att kalvarna är jobbiga och drar sig undan. Det är en månad kvar till älgjakten så fram till dess får jag väl behålla min älgskog. Är de förståndiga håller de sig kvar här ute bland öarna, då kommer ingen att jaga dem.

dåligtväder72Väder är idag beteckningen för tillståndet i en atmosfär. Från 1700 talet och bakåt fanns en tydligare koppling mellan orden väder, luft och vind, vilket ännu idag lever kvar i en del begrepp som beskriver tillståndet i vår och andra däggdjurs mag-tarm kanal. För sjöfarare i vår historias gryning betydde dåligt väder dålig vind men idag är det kanske just hård vind och regn som räknas som dåligt väder. När en vattendroppe får en diameter som överstiger 0,05 mm faller den ner från sitt moln för att åter samlas i bäckar, sjöar och hav. Vad är det då som gör att så många människor blir betryckta och tungsinta i gråväder. Det är ju samma vatten som sedan skänker oss så mycket glädje och ro i sinnet när det strömmar fram i vattendraget.