Hoppa över navigation

Category Archives: Foto

 

Det fornnordiska ordet sorgh som beskriver smärta och bekymmer härstammar troligen från ordet Surksyuati som betyder ¨bekymra sig om¨ på Sanskrit. Sorgen kommer när du förlorar någon eller något du inte kunde tänka dig att förlora. Det är längtan efter något du vet inte kan komma tillbaka. Smärtan skär igenom hela din kropp och själ. All energi rinner bort. En otrolig tyngdkänsla förlamar dig. I förlängningen lär oss sorgen att vårda det som är betydelsefullt för oss. Den talar om för oss att vi ska ge utan att kräva något tillbaka. När du möter din vän som har sorg, lyssna bara och håll om. Med tiden kan man försonas med sitt förflutna och få frid igen. Ur sorgen stiger en visare människa fram.

 

 

Jag kallar mig naturfotograf därför att jag oftast söker mina motiv i naturen. Men det är egentligen kopplingen mellan natur och mänsklig kultur som fascinerar mig mest. Jag letar efter naturens inflytande på människan och språket. Idag förlorar många människor sin samhörighet med naturen. Vi lever i städer där vi försöker behålla vår kontakt med naturen men också kontrollera den genom att så växter i krukor och ha sällskapsdjur. Kunskapen om hur vi överlever i naturen och i världen försvinner allt mer. Vi har byggt ett glashus omkring oss där vi tror oss sitta säkert men så fort naturen spänner musklerna lite, krossas väggarna och vi blir små och otrygga. Jag vill göra bilder som låter åskådaren få aha-upplevelser eller bilder som är hemlighetsfulla och inte avslöjar sitt huvudmotiv omedelbart. Jag vill hitta bilder som berör åskådaren, som visar hur vi under olika tidsperioder påverkat och påverkats av naturen. Jag vill göra bilder som visar hur vi fortfarande är en del av naturen och hur vi påverkas av ett genetiskt arv som styr vårt beteende.

Min värld består av dofter och vibration i marken. Jag kan lukta eller känna vibrationer från en daggmask på flera meters avstånd. Jag bygger underjordiska komplex som kan vara en kvadratkilometer stort. Ovanför är världen en hotfull plats. Alllt sker i en hastighet jag inte kan uppfatta, jag ser ju inte rörelser. Jag är hatad endast av den anledningen att jag lämnar jordhögar efter mig när jag letar efter mat eller söker kärlek. När människan ser att den släta gräsmattan blir störd av mina jordhögar måste mitt liv släckas ut. Jag lever kanske fem år normalt men dödas tidigare för utseendet på en gräsmatta. Vad är ni för varelser egentligen ?

  

Ordet drömmer är ett ord som är liknande i de flesta europeiska länder. I fornsvenskan hette det drömber. Den ursprungliga betydelsen skulle kunna vara skenbild. Det indoeuropeiska ord som man tror ligger till grund för ordet betyder skriker. Det är under REM-sömnen människan drömmer mest. Om djur drömmer vet vi inte med säkerhet men man har konstaterat REM-sömn hos samtliga däggdjur och fågelarter som man har undersökt. Man har inte kunnat registrera någon REM-sömn hos bananflugor, så det är möjligt att det är något som finns endast hos ryggradsdjur. De flesta drömforskare tror att det är en gammal biologisk aktivitet, som sträcker sig flera miljoner år tillbaka i tiden. Varför vi drömmer finns det många teorier om. Jag tror att det är ett sätt för hjärnan att förbereda sig för olika situationer som den tror kan inträffa. Naturfolk har ofta en tro att drömmen är en verkligare värld än den vakna. De djur man stöter på i drömmen betraktas ofta som själsligt sammanbundna med drömmaren. De kallas för totemdjur. Är det möjligen så att våra totem djur drömmer om oss också ?