Hoppa över navigation

Category Archives: Abstrakt

När jag väljer en bild att sätta upp på väggen är det oftast inte det rena, avbildande. tydliga fotografiet med skärpa jag vill se. Det ofärdiga som låter hjärnan fylla i det som saknas tilltalar mig mer.  I en bok eller tidning däremot blir jag gärna imponerad över skarpa bilder och tydliga miljöer. Det kan vara fantastiska bilder men jag skulle inte sätta upp dem på väggen. Hur är det för er ? Hur tänker ni när det gäller bilderna som ni vill bo tillsammans med ? När jag går ut för att göra en bild för min vägg måste jag överexponera eller underexponera och se till att det uppstår rörelseoskärpa. I de otydliga formerna och rörelsen upplever jag mer av djurets egenskaper, mer av skönheten, mer av det som vi delar. Framför mig går en individ som delar sitt liv här på jorden med mig.

Det har i nästan alla kulturer sedan tidernas begynnelse funnits talesätt med samma andemening som vårt ¨när man talar om trollen så står de i farstun¨. När man benämner trollet eller den onda makten med dess rätta namn, kallar man på den. Jag känner ibland så själv. Kan jag bara hitta det rätta namnet uppenbarar sig snart min frågeställning eller värsta oro framför mina ögon och då kan jag hantera det. Människan har sedan tidernas begynnelse haft ett starkt behov att sätta namn på allting. Föremål, känslor, handlingar och sinnesintryck allt har sitt namn. Tänk dig att du står framför något som du inte kan sätta namn på. En varelse som inte är någonting du kan beskriva, en känsla som du aldrig har haft eller hört att någon annan har känt. Det obeskrivbara står framför dig. Vad kan du göra ? Ska du fly eller slåss ? Lämna det bakom dig, glömma och gå vidare. Ingen klarar att möta det onämnbara. Namnlös fasa, vad säger det dig ?

Ordet tupp är fornsvenskt och syftar på kammen. Tidigare benämning är hane som i sin tur är besläktat med det latinska ordet för att sjunga. Från ordet hane har även den feminina varianten höna bildats. Fasanen har likaljudande namn i de flesta europeiska språk. Namnet är hämtat från en flod i kaukasus som grekerna benämnde Fasis. Man tror att de ursprunglika fasanerna hämtades från detta område. Under dagens expedition till Vakö myr stötte jag ihop med denna fasantupp. Hormonstinn följde han efter mig i skogen på en meters avstånd, utmanande försökte han stoppa mig. Försökte jag dra mig undan hoppade han upp och bet sig fast i mina byxor medan han slog med vingarna. Till slut spelade jag med och utkämpade en tupparnas strid med honom där jag milt föste undan honom med stöveln. Efter tio minuter tröttnade jag och satte mig under en gran. Då blev han nöjd och försvann i skogen. Ett sällsamt möte i påsktid. Anledningen till att vi talar så mycket om tuppar, höns och ägg under påsk är att lanthönsen började värpa under den tid då människorna fastade. Vid fastans slut (Påsk) blev det ett överskott av ägg. Man kunde frossa i ägg eller ge bort de som gåvor. Ägget är också en fruktbarhetssymbol sedan hednisk tid. Påskriset användes ursprungligen på Långfredagsmorgon då man piskade varandra som en påminnelse om Jesu lidande. Jeg blev till min fasa piskad av påsktuppens vingar. En passande inledning till påsken för en naturfotograf. Glad Påsk önskar jag er alla.

 

Vad är jaget ? Medvetenheten om sig själv som ¨jag¨, att se sig själv utifrån. Vi känner till ganska mycket om hjärnans funktion. Den inhämtar data från känselkroppar i huden, musklerna, bindväven och skelettet så att vi upplever och minns beröring, kyla värme, vibration, rörelse och smärta. Den samlar in data från syn, hörsel, smak och lukt och sammanbinder allt i ett nätverk av minnesbitar klassificerade efter lust och olust som dessutom är placerade i en tidsaxel. Den styr vår motorik och lagrar alla rörelser i minnesbitar som sedan kan användas automatiskt som motoriska program. Dessa funktioner har även djurens hjärnor om än specialiserade och i vissa områden överlägsna oss människor. De flesta nya beslut påverkas av minnen från liknande situationer till den som du ska ta beslut om och de är kopplade till lust eller olust. Men vi vet inte var i allt detta vårt jag uppstår. En del påstår att vårt jagmedvetande är det som skiljer oss från djuren. Det är ganska intressant att man kan dra en sådan slutsats när vi inte ens har hittat förklaringen till vår egen jaguppfattning. Jag tror att jagmedvetenheten är grundläggande för hjärnan hos alla levande varelser, den behövs som fundament när du kommer till vägvalet mellan lust och olust.

 

Julkärven är idag ett välkommet födotillskott för våra fåglar. Ursprungligen är den skördens första kärve som sparades till julen  och sattes ut på en stör under höknatten (vintersolståndet) som ett offer till Odin, så att hans häst kunde  äta av den under den vilda jakten . Den vilda jakten hördes på natten och ansågs vara Odens jakt efter övernaturliga väsen. Odens häst Sleipner var en grå, ardennerstark, åttafotad häst. Sleipner hade runor inristat i tänderna och kunde galoppera snabbare än vinden. Sleipner färdades på marken, i luften och till havs och var mycket älskad av Oden.

Jag ger dig av mitt ljus och min förhoppning är att ljuset i min själ ska lysa upp mörkret i din själ. Jag ger en del av mitt liv till dig så att ditt liv ska bli bättre. Att ge någon annan ljus är en kärleksfull handling, men det är lika viktigt att ha förmågan att ta emot ljus när man väl får det av någon. Ljusbärandet är en stark symbolisk handling, i forntid byggdes högar med ris på de högsta kullarna s.k vårdkasar som antändes en efter en in i landet som varning, att nu kom fiender. I olympiska spelen överlämnas en eld mellan löpare som en symbol för seger, fred och vänskap. Lucifer kommer av de latinska orden lux(ljus) och ferre(bära) och är ett namn på morgonstjärnan. Lucia brukar även hon kallas för ljusbärare. Men i hennes fall är ljusen en symbol för glorian runt huvudet som bärs av alla helgon i den katolska kyrkan. De första människorna hade säkert ljusbärare när de förflyttade sig mellan boplatserna. Eld var svår att skapa, det var  lättare att bära den med sig.  Vi har använt elektriskt ljus i nära 150 år, innan dess fanns gasljus i viss utsträckning. Innan gasljuset fanns fick vi bära ljuset med oss. I städerna fanns lyktändare som gick runt och tände varje gatlykta. Att vara ljusbärare är en uråldrig handling men ack så viktig även i dessa tider då ett annat mörker hotar att breda ut sig över världen. Bli en ljusbärare om du inte redan är det.

 

vildsvin72

Ordet influensa kommer från latinets influere som betyder flyta in eller strömma in.  Astrologerna tänkte sig ett fluidum som flöt ner från stjärnorna och påverkade människorna. Betydelsen smitta är känd från 1500 talets Italien. Innan dess hette fenomenet catarr eller catarralfeber efter ett grekiskt ord som betyder ström.  Det är möjligt att flera av de större pandemierna orsakats av muterad eller blandad arvsmassa från den ursprungliga virusformen som endast smittar mellan svin. Ordet svin är fornnordiskt och är väl det rätta namnet på den här besten då man inte hade anledning att skilja mellan vilda och tama. Att vildsvinet varit betydelsefullt för människan sedan de första jägarsamhällena kan man förstå då det förekommer i nästan alla mytologier världen över. Gloson är ett väsen i nordisk folktro. Hon hade rakbladsvassa borst som hon sprättade upp folk med när hon sprang mellan benen på dem. Ibland kunde en person med röd hätta ses rida på henne. Influensan har antagligen ledsagat svin och människa genom årtusenden. Det är inte utan att jag känner mig som delaktig i ett kulturarv när jag sitter här med febern rasande i min kropp.

 

räv72

Räven har troligen fått sitt namn efter dess rödbruna färg. Det är ett urnordiskt namn som verkar besläktat med ordet rav som är bärnsten. Redan 600 år f.kr finns berättelser om rävens slughet och listighet. I Aisopos fabler berättas det om hur räven serverar mat på en flat tallrik så att storken ej kan få något i sig. I fabeln om druvorna försöker räven nå upp till druvklasen men misslyckas, räven skäms och säger att han inte ville ha dem då de var sura, varefter uttrycket surt sa räven om druvorna myntades. Sensmoralen var en dålig bortförklaring som alla genomskådar. Under århundradena har berättelsen letat sig fram till norden och druvorna har bytts ut mot rönnbär vilket visar att dåtidens människor helt missförstod fabeln eftersom rönnbär faktiskt alltid är sura.  Jag förundras ofta över den rikliga kommunikationen mellan rävmamman och hennes ungar, hon lär ha upp till 28 olika läten som kombineras på olika sätt, inte helt olikt vårt alfabet. Första gången namnet Mickel används till räven är av Gustav Vasas levnadstecknare Peder Svart 1558.

 

spöket72

Det finns en reva i det mörker som omsluter mig. Den släpper in lite ljus, det är höst utanför och den är kall, klar och fylld av liv. Innanför jagar en skrattande demon runt efter trådar att sluta revan med, eller så är det bara något jag förleds att tro när jag ser ut från min mörka utsiktspunkt. Demoner förekommer flitigt i filmen och litteraturens värld, de är  uteslutande onda och tar sig in i vår värld genom revor i dimensionerna. Ordet demon kommer från grekiskans daimon som från begynnelsen betecknande en gudomlighet. Platon skilde mellan theoi(kultgudar) och daimones(lägre gudamakter). Daimones är bildat av verbet daiomai som betyder fördela, tilldela eller bespisa. Senare kom daimon att betyda en skyddsande som följde varje enskild människa. Kristendomen vände begreppet till att betyda ond ande och i latinet kom adjektivet demonisk att betyda djävulsk eller ondskefull.  Kanske är den skrattande demonen i själva verket min skyddsängel, kanske är det den som rivit upp en reva till världen utanför.

 

kreativbofink72

Bofinken sitter och betraktar nätet med viss förundran, kanske tänker han på genialiteten i fångstmetoden eller så filosoferar han såväl som jag över om finka i meningen fängelse har något med fåglar att göra. Det är faktiskt så att rådhusfängelset i Ribe kallades på 1500-talet finkeburet och i Stockholm 1480 benämndes rådhushäktet för siskeburen. Liknelsen mellan människa och fågel i bur har således följt oss genom tiden och finns kvar än idag. Fågeln är i germanska språk uppkallad efter varningslätet, fink, fink. Förledet bo kommer ifrån trädet bok. På latin heter bofinken Fringilla coelebs. Fringilla kommer ifrån ordet frigus (kyla) vilket härleds från det faktum att fåglarna sjunger trots kyla. Coelebs betyder ogift och Linne’ menade att endast honorna flyttade medan en del hanar stannande kvar som ogifta ungkarlar. Därav namnet köldtålig ungkarl.