Hoppa över navigation

Monthly Archives: september 2010

Ordet spegel kommer från latinets speculum. I förhistorisk tid speglade man sig i vatten eller metallskivor . Det gamla nordiska ordet för spegel var skugg-sja vilket betydde skuggsyn. Skugga och spegelbild är två av de bilder av dig som ligger till grund för din självuppfattning. Du får även ta emot bilder från andra varelser som visar hur de ser på dig. En del bilder är skeva eller ofullständiga, andra fullständigt fel. En del ligger nära sanningen men vem du egentligen är vet du kanske inte ens själv. Bilderna påverkar dig. Jag tror det är viktigt för dig att välja  vilka bilder du ska ta emot och vilka du ska förkasta. Omge dig med de speglar och varelser som förser dig med bilder du kan växa med. Förkasta de speglar och varelser som ger dig bilder du vissnar av.