Hoppa över navigation

Monthly Archives: januari 2010

 

Vad är jaget ? Medvetenheten om sig själv som ¨jag¨, att se sig själv utifrån. Vi känner till ganska mycket om hjärnans funktion. Den inhämtar data från känselkroppar i huden, musklerna, bindväven och skelettet så att vi upplever och minns beröring, kyla värme, vibration, rörelse och smärta. Den samlar in data från syn, hörsel, smak och lukt och sammanbinder allt i ett nätverk av minnesbitar klassificerade efter lust och olust som dessutom är placerade i en tidsaxel. Den styr vår motorik och lagrar alla rörelser i minnesbitar som sedan kan användas automatiskt som motoriska program. Dessa funktioner har även djurens hjärnor om än specialiserade och i vissa områden överlägsna oss människor. De flesta nya beslut påverkas av minnen från liknande situationer till den som du ska ta beslut om och de är kopplade till lust eller olust. Men vi vet inte var i allt detta vårt jag uppstår. En del påstår att vårt jagmedvetande är det som skiljer oss från djuren. Det är ganska intressant att man kan dra en sådan slutsats när vi inte ens har hittat förklaringen till vår egen jaguppfattning. Jag tror att jagmedvetenheten är grundläggande för hjärnan hos alla levande varelser, den behövs som fundament när du kommer till vägvalet mellan lust och olust.

En vandring i månskensnatten tidigt på året väcket tankar och minnen. En gång för länge sedan fanns här människor som brukade jorden. Marken gav inte mycket tillbaka ty detta är stenarnas rike. Skulle man hålla sig med djur krävdes foder de långa kalla vintermånaderna och slåttern räckte ofta inte till. Man klippte då skotten på lövträden för att så snabbt som möjligt få massor av löv som sedan torkades och sparades till vintermånaderna då de gavs åt boskapen som foder. Detta förfarande kallades hamling. Hamlade träd växte långsammare, åldrades fortare men kunde likväl uppnå en aktningsvärd ålder. Fortfarande finns de här som ett minne från den tid då människor höll sig med boskap här på ön. På något sätt känns det riktigare att se på dessa träd i månljuset. Kanske för att träden är som en spegling från en annan tid liksom månljuset endast är en spegling av det ljus som finns någon annanstans.