Hoppa över navigation

Monthly Archives: oktober 2009

allahelgon72

På 100-talet e.kr. hade varje helgon en egen dag och man hade särskilda fester till deras ära. Helgonen ökade emellertid i antal och till slut blev det fullt i almanackan. År 855 beslöt därför Kejsar Ludvig den fromme att skapa en alla helgons fest för de helgon som inte kunde få egna dagar. Efter reformationen i slutet av 1600-talet övergick dagen alltmer till en minnesdag för våra avlidna anhöriga och deras själar. Hos oss firas sedan 1953 dagen på den lördag som infaller mellan 31 oktober och 6 november. Kvällen före  allhelgonadagen firade kelterna Samhain, en fest som markerade att sommaren var slut och det nya året började. Som alltid trodde man att onda makter var aktiva under naturens brytpunkter och därför tände man eldar för att driva bort dem. Jack o lantern är en saga om en man som för sin ondskas skull ej kom in i himlen och ej heller i helvetet eftersom han hade lurat djävulen. Därför vandrar han i evighet runt och äter rovor. De han ätit gör han lyktor av och fyller med glödande kol. Även i vår del av världen är denna tid sedan före järnåldern förknippad med döden och visst ligger det en livets och naturens solnedgång över denna tid på året.

vaccin

Ordet ko kommer från Sanskrit och är nog ursprungligen ett härmande av dess läte. Idag kallas honor av nötkreatur som fått ungar och producerar mjölk för ko. Detta gäller även för val, älg, hjort och elefant, gemensamt för alla är att deras ungar kallas för kalvar. Inom hinduismen betraktas kon som helig på grund av dess kvalitet som livgivare och bärare av gudomlighet.  Hos oss är uttrycket helig ko snarare en politisk term för en situation då en åsikt har så hög status  att opinionen blir negativ om man ens diskuterar de fakta som åsikten bygger på.  I dessa tider talas det mycket om vaccin, få känner till att ordet kommer ifrån latinets ord för ko nämligen Vacca. Den engelske läkaren Edward Jenner hade under sin studietid hört en bondkvinna säga att hon inte kunde få smittkoppor eftersom hon hade haft kokoppor (variolae vaccinae) variola=koppa.  Jenner ympade 1796 in kokoppor på en åttaårig pojke, sex veckor efter testade han att ympa in smittkoppor på pojken som inte blev sjuk. Därmed hade den första vaccinationen genomförts. Uttrycket kohandel har vi lånat från tyskland där man sedan 1890 talet använt uttrycket för tvivelaktiga politiska överenskommelser. Svenska Akademin har hämtat ett av sina belägg för ordförklaringen från ett nummer av DN 1933. ”det ligger i kohandelns natur att man offrar vad man inser vara till hela landets bästa för att främja extrema grupp och klassintressen”  Kan det möjligen vara så att vaccineringsfrågan blev en helig ko, när man började diskutera de fakta som ligger till grund för vaccineringen och man upptäckte att det fanns andra intressen som  vägde tyngre än viljan att skydda medborgaren för sjukdom. En kohandel måhända.

 

räv72

Räven har troligen fått sitt namn efter dess rödbruna färg. Det är ett urnordiskt namn som verkar besläktat med ordet rav som är bärnsten. Redan 600 år f.kr finns berättelser om rävens slughet och listighet. I Aisopos fabler berättas det om hur räven serverar mat på en flat tallrik så att storken ej kan få något i sig. I fabeln om druvorna försöker räven nå upp till druvklasen men misslyckas, räven skäms och säger att han inte ville ha dem då de var sura, varefter uttrycket surt sa räven om druvorna myntades. Sensmoralen var en dålig bortförklaring som alla genomskådar. Under århundradena har berättelsen letat sig fram till norden och druvorna har bytts ut mot rönnbär vilket visar att dåtidens människor helt missförstod fabeln eftersom rönnbär faktiskt alltid är sura.  Jag förundras ofta över den rikliga kommunikationen mellan rävmamman och hennes ungar, hon lär ha upp till 28 olika läten som kombineras på olika sätt, inte helt olikt vårt alfabet. Första gången namnet Mickel används till räven är av Gustav Vasas levnadstecknare Peder Svart 1558.

 

spöket72

Det finns en reva i det mörker som omsluter mig. Den släpper in lite ljus, det är höst utanför och den är kall, klar och fylld av liv. Innanför jagar en skrattande demon runt efter trådar att sluta revan med, eller så är det bara något jag förleds att tro när jag ser ut från min mörka utsiktspunkt. Demoner förekommer flitigt i filmen och litteraturens värld, de är  uteslutande onda och tar sig in i vår värld genom revor i dimensionerna. Ordet demon kommer från grekiskans daimon som från begynnelsen betecknande en gudomlighet. Platon skilde mellan theoi(kultgudar) och daimones(lägre gudamakter). Daimones är bildat av verbet daiomai som betyder fördela, tilldela eller bespisa. Senare kom daimon att betyda en skyddsande som följde varje enskild människa. Kristendomen vände begreppet till att betyda ond ande och i latinet kom adjektivet demonisk att betyda djävulsk eller ondskefull.  Kanske är den skrattande demonen i själva verket min skyddsängel, kanske är det den som rivit upp en reva till världen utanför.

 

örnar72

Skriet lockar den gamla örnen som sitter i sin bur i Skånes djurpark. Han behandlas väl, mat kommer i riklig mängd. Människor går förbi och häpnar över hans prakt och storhet.  Han sitter längst upp i trädet alldeles intill nätet som om det ändå fanns hopp att en dag……. Fri flyger hans syster över honom, lockande och oförstående över det nät som hindrar hennes bror att ansluta. Ordet örn finns i olika besläktade varianter i de fornnordiska språken, forntyska, keltiska och saxiska. Det ord som alla dessa varianter ursprungligen är besläktade med är det grekiska ordet ornis som betyder fågel och som utgör basen för ordet ornitologi. Läran om fåglarna har hämtat sitt namn från dess främsta företrädare örnen.  Vill man hitta uråldriga spår efter örnen i vår historia bör man leta bland mansnamn som Arn, Arne, Arnold eller i ortsnamn som Arnö, Arnäs, Årnberga och Arnås.

 

kreativbofink72

Bofinken sitter och betraktar nätet med viss förundran, kanske tänker han på genialiteten i fångstmetoden eller så filosoferar han såväl som jag över om finka i meningen fängelse har något med fåglar att göra. Det är faktiskt så att rådhusfängelset i Ribe kallades på 1500-talet finkeburet och i Stockholm 1480 benämndes rådhushäktet för siskeburen. Liknelsen mellan människa och fågel i bur har således följt oss genom tiden och finns kvar än idag. Fågeln är i germanska språk uppkallad efter varningslätet, fink, fink. Förledet bo kommer ifrån trädet bok. På latin heter bofinken Fringilla coelebs. Fringilla kommer ifrån ordet frigus (kyla) vilket härleds från det faktum att fåglarna sjunger trots kyla. Coelebs betyder ogift och Linne’ menade att endast honorna flyttade medan en del hanar stannande kvar som ogifta ungkarlar. Därav namnet köldtålig ungkarl.