Hoppa över navigation

Monthly Archives: september 2009

storlom72

Lommen har fått sitt namn efter lätet, det isländska namnet lómr betyder även skrik. I svenska dialekter finns verbet lomma i betydelsen genljuda och substantivet lum som betyder dovt ljud. Härifrån har vi fått ordet lomhörd som ursprungligen är en beskrivning hur vi uppfattar ljudet när det slagit lock för öronen. Den ovanligare islommen har det latinska namnet Gavia Immer. Artnamnet immer är en latinisering av ett fornordiskt namn för lommen som är besläktat med ord för dimma och rök. När man står så här vid sjökanten och ser ut över sjön i morgondimman känns det ganska naturligt att våra förfäder som hörde dess rop i gryningsdiset började kalla den för dimfågel.

 

kreativälgskog72

Älgskog får jag inte nog av.  Det är tidig morgon och fuktigt av dagg. Solen kastar reflexer genom daggdropparna. Buskarna rör sig, skälver och tung andhämtning hörs. Jag gör en första exponering mot de solbelysta gläntorna inne i skogen och skakar till. Nu kommer hon. Älgkon går ut i en glänta men jag hinner inte med, ännu en kalv och sen en till. Fortfarande har jag inte tryckt av. Då kommer det fram en tjur, han stannar till och jag får min dubbelexponering. Så fortsätter det hela morgonen. Det är fem älgar som rör sig framför mig. Ibland blir första exponeringen misslyckad, ibland den andra men några är jag nöjd med. Kalvarna gnyr så fort de kommer för långt ifrån mamma, ibland tyr de sig till någon av tjurarna men de verkar tycka att kalvarna är jobbiga och drar sig undan. Det är en månad kvar till älgjakten så fram till dess får jag väl behålla min älgskog. Är de förståndiga håller de sig kvar här ute bland öarna, då kommer ingen att jaga dem.